Finansal Piyasaların Gelişmişlik Göstergeleri

Finansal Piyasaların Gelişmişlik Göstergeleri

Finansal Piyasaların Gelişmişlik Göstergeleri

Finansal Piyasaların Gelişmişlik Göstergeleri; Finansal araç çeşitliliğinin artması, finansal aracılık maliyetlerinin düşüklüğü, tasarrufların finansal araçlara dönüşme oranının yüksekliği, finansal piyasalardaki işlem hacminin milli gelire oranının yükselmesi, finansal piyasalara katılımcı sayısının atması gibi gelişmeler finansal piyasaların gelişmişliğinin göstergesi olarak nitelendirilir. Bu göstergeler açısından iyi durumda olan bir finansal sisteme sahip olan ekonomiler, fon arz ve talebinde bulunan ekonomik birimlerin gereksinimlerinin en uygun şekilde ve en düşük maliyetle karşılanması sonucunda ekonomik gelişme potansiyelini daha iyi kullanabilecektir.

Devamını oku…

Finansal Piyasaların Fonksiyonları

Finansal Piyasaların Fonksiyonları

finansal piyasaların Fonksiyonları

Finansal Piyasaların Fonksiyonları: Finansal piyasaların varlığı, pek çok açıdan ekonomik faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Finansal piyasaların gelişmişliği ölçüsünde sağlanan bu katkılar da artmaktadır.

Ekonomik ve sosyal açıdan önem taşıyan bu katkıların başlıcaları şöyle sıralanabilir:

Devamını oku…

Finansal Sistem ve Sermaye Piyasası

Finansal Sistem ve Sermaye Piyasası

Finansal Sistem ve Sermaye Piyasası

Finansal Sistem ve Sermaye Piyasası; Genel olarak bir ekonomik sistem, ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan ortam, taraflar, kurallar bütününü ifade etmektedir. Bir ekonomide gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin, reel ve finansal faaliyetler olarak ayrıştırılıp incelenmesi genel olarak kabul edilmiş bir ayrımdır. Reel ekonomik faaliyetler, reel ekonomiyi oluştururken; finansal ekonomik faaliyetler de, finansal ekonomiyi oluşturur. Bu ayrıma paralel olarak ekonominin reel ve finansal ekonomi olarak ikiye ayrılması mümkündür.

Devamını oku…

Finansal Piyasalar

Finansal Piyasalar

finansal Piyasalar

1- Piyasa Kavramı ve Özellikleri Finansal Piyasalar

Piyasa, alıcı ile satıcıların karşılıklı iletişim içinde oldukları ve para-mal değişiminin gerçekleştiği yerdir. Yatırımcıların fiziki olarak veya elektronik ortamda bir araya gelip belli kurallar çerçevesinde alım satım yaptıkları diğer bir ifadeyle arz ve talebin karşılaşarak işleme dönüştüğü mekânlar olan Borsalar piyasa kavramına en uygun örnektir. F

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

6. Bölüm: Yolculukta cin

1- Yolculuk yapanın yolculukta beraberinde iki ve daha çok kimse bulunmasına özen göstermelidir. Çünkü İbn Huzeyme, Hakim, Tirmizî, es-Sünenü’l-Kübrâ’da Beyhakî, Ebû Dâvûd, Muvatta’da Malik, Müsned’de Ahmed’in rivayet ettiğine göre Amr b. Şuayb babasından, o dedesinden; Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

Bir binici şeytadır. İki binici iki şeytandır. Üçü ise kafiledir.”

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

5. Bölüm: Ticaret Ve Pazarlara Girmek Cin

1- Ticaret yapanların sadaka vermeye dikkat etmeleri: Buna delil Tirmizî’nin Sünen’inde Buyü (alış-veriş) bahsinde Kays b. Ebi Gareze’nin şöyle dediğine dair kaydettiği rivayettir: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem bizim yanımıza çıkıp geldi. O sırada bizler “simsarlar” diye adlandırılırdık. Şöyle buyurdu: Cin

“Ey tüccar topluluğu, şüphesiz şeytan ve günah alışverişte hazır bulunurlar. O bakımdan alışverişinide(n ayrıca) sadaka veriniz.”

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

4. Bölüm: Ev, Aile Ve Toplum Cin 

Cin Şeytanlarının Şerri;

1- Uyku vakti kapıları kilitlemek; su kaplarının ağzını bağlamak, kapları örtmek ve kandilleri söndürmek. Muslim’in Sahih’inde Eşribe bahsinde Câbir Radıyallahu anh’dan rivayete göre Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: Cin

“Kapları örtünüz. Su kaplarının (kırbaların) ağzını bağlayınız. Kapıyı kilitleyiniz, kandili söndürünüz. Şüphesiz şeytan bir su kabının ağzını çözmez, kapıyı açamaz, örtülü bir kabı açamaz. Eğer sizden herhangi bir kimse ancak kabın üzerine enine bir çubuk yatırıp Allah’ın adını anmaktan başka bir şey yapamazsa onu dahi yapsın. Çünkü fasıkcık (fare) aile halkının üzerine evlerini ateşe verebilir.”

Devamını oku…

Fabl Nedir? Fablın Özellikleri Ve Örnekleri

Fabl Nedir? Fablın Özellikleri Ve Örnekleri

Fabl, bir tür küçük öykü olup, hayattan alınan küçük kesitler hayvanlar veya cansız varlıklar aracılığıyla anlatılımasıdır. Fabl öykülerinde yer alan kahramanlar insan dışı kişiler olduklarından dolayı genellikle hayvanlar üzerinden kurgu haline getirilmiştir.

Günümüzde daha çok çocuk edebiyatında yer alan fablların, toplumu eğitici; örneklendirme ile kötü davranışlardan caydırıcı özelliği ile eskiden büyükleri eğitmede de kullanıldığı düşünülmektedir..

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

3 Bölüm: Başkaları İle İlişkilerde

Cin Şeytanlarının Şerri; Müslüman bir kimsenin başkaları ile ilişkilerinde cin şeytanlarının ve şeytanın şerlerinden  esenliğe kavuşmasını sağlayabilecek yolların bir kısmı da aşağıda gösterilmiştir:  Cin

1- Müslümanlar arasında candan sevgiye dikkat etmek, karşılıklı nefretten ve uzaklaşmaktan sakınmak: Bundan dolayı Muslim’in Sahih’inde Kıyametin, cennet ve cehennemin sıfatları bahsinde rivayet ettiği Câbir Radıyallahu anh’dan gelen şu hadis-i şeriftir: Bundan dolayı Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’i şöyle buyururken dinledim:

Devamını oku…

VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymet)

VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymet)

VDMK; Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (Asset Backed Security); Kuruluşların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları karşılığında ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır. Tüketici kredileri, konut kredileri, ihracat işlemlerinden doğan alacaklar söz konusu işleme konu olabilecek alacak türlerindendir. Bankalar varlığa dayalı menkul kıymet satarak alacaklarını daha önceden paraya çevirebilmektedir. VDMK

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK), yeni bir finansman tekniği olarak kurumların bilançolarında yer alan senet veya teminata konu alacaklarının ikincil piyasada pazarlanabilir menkul kıymetler haline dönüştürülmüş halidir.

Devamını oku…