Aceleci Sinek Süte Düşer Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Aceleci Sinek Süte Düşer Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Aceleci sinek süte düşer atasözü, yapılacak olan bir işle ilgili veya verilecek olan bir kararla ilgili olarak yeterince düşünüp taşınmadan acele bir şekilde verilecek olan kararın faydadan çok zarar getireceğini belirtmek için kullanılır.

Devamını oku…

Acele İşe Şeytan Karışır Atasözü

Acele İşe Şeytan Karışır” Atasözünün Anlamı: Acele ile yapılan bir işi sonuçlandırmak zordur. Hızlı, düşünmeden, yapılan her işte aksilik çıkar ve yanlışlar çok fazla olur. Bu bağlamda “Acele İşe Şeytan Karışır” Atasözü sıklıkla bu gibi durumlarda kullanılmaktadır. 

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’ne (TDK) göre “acele işe şeytan karışır” atasözü; “Bir işi acele yaparsak yanlış veya hatalı olur” anlamında kullanılır.

Devamını oku…

BANKA BONOSU

Diğer Menkul KıymetlerBANKA BONOSU”

Banka bonoları, bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip ihraç ederek ıskonto esasına göre sattıkları menkul kıymettir. Halka arz edilecek olan banka bonolarının vadesi 60 günden az 1 yıldan fazla olamaz. Tahsisli satılacak banka bonolarının vadesi 15 günden az 1 yıldan fazla olamaz.

Devamını oku…

Altın Gümüş ve Platin Bonoları

Diğer Menkul Kıymetler “Altın Gümüş ve Platin Bonoları”

Altın, gümüş ve platin bonoları, İAB üyesi bankalar ile kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ederek ıskontolu veya ıskontosuz olarak sattıkları menkul kıymettir. Altın, gümüş ve platin bonolarının vadesi 60 günden az 1 yıldan fazla olamaz.

Devamını oku…

Acele Giden Ecele Gider Atasözünün Anlamı Nedir?

Acele Giden Ecele Gider Atasözünün Anlamı Ne Demek? Bize Nasıl Bir Öğüt Verir? “Acele Giden Ecele Gider” Atasözünün Cümle İçinde Kullanılmasına Nasıl Örnekler Verebiliriz?

Acele Giden Ecele Gider Atasözünün Anlamı; Sabır, kültürümüzde genişçe yer bulan ve sıklıkla övülen bir erdemdir. Dolayısıyla dilimizde sabrın ve sebatın önemini vurgulayan, aceleciliğin sakıncalarından bahseden pek çok atasözümüz bulunmaktadır. Acele giden, ecele gider atasözü de bunlardan biridir.

Devamını oku…

FİNANSMAN BONOSU

Diğer Menkul Kıymetler – “FİNANSMAN BONOSU” Nedir?

Finansman bonoları, ihraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip ihraç ederek ıskonto esasına göre sattıkları menkul kıymettir.

Finansman bonolarının vadesi 1 yıldan fazla olamaz.

Devamını oku…

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Anlamı

Abdala Kar Yağıyor Demişler Titremeye Hazırım Demiş Atasözünün Anlamı: Dilimizde Abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözü eskiden olduğu kadar sık kullanılmayan atasözlerinden bir tanesidir. Türkçede bunun gibi çok az bilinen, pek çok farklı atasözü bulunmaktadır.  Peki, abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş atasözünün anlamı nedir? Kısaca bu atasözünün açıklaması şöyledir.

Devamını oku…

Etekleri Zil Çalmak Deyimi

Etekleri Zil Çalmak Deyimi

Etekleri Zil Çalmak Deyimi; Çok sevinip mutlu olmak, içi içine sığmamak anlamında kullanılır. 

Türk Dil Kurumu’na göre ‘Çok sevinmek, işleri yolunda olmak’ şeklinde tabir edilmektedir. 

Devamını oku…

Saçını Süpürge Etmek Deyimi

Saçını Süpürge Etmek Deyimi

Saçını Süpürge Etmek: Bir kadının isteyerek birinin hizmetinde bulunup çok emek vermesi anlamında kullanılır. Kısacası, birileri için çok özveride bulunarak çalışmak, hizmet etmektir.

Cümle içinde kullanımına örnek verecek olursa;

“Sizi okutabilmek için saçımı süpürge ettim.”

“Yıllarca senin için saçımı süpürge ettim.”

Eskiden kadınlar saçlarını topuklarına kadar uzatırlardı. Sçç güzelliğin yarısıdır. En uzun saç, en güzel saç kabul edilirdi.  Kadın evini süpürmek için yere eğilince arkasındaki çift örgülü saçları yere düşer ve bir süpürge gibi her yeri öperdi. Saçını Süpürge Etmek

Devamını oku…

DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL

DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL

Diğer Menkul Kıymetler 

Rows of coin and graph of stock market trade indicator financial for investment strategy.

Değiştirilebilir Tahvil (DET) ihraççı tarafından çıkarılan ve payları  borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir.

DET’in vadesi 1 yıldan az olamaz. DET’lerin hisse senetleriyle değiştirilmesi vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 1 yıl sonra yapılabilir.

DET’lerin hisse senetleriyle değiştirilmesi:
İtfa planına bağlı olarak,
İhraççının talebine bağlı olarak,
Tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

Devamını oku…