Alış – Satış Farkı (Bid-Ask Spread) Nedir?

Alış – Satış Farkı (Bid-Ask Spread) Nedir?

Alış – Satış Farkı (Bid-Ask Spread) İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder.

Alış (Bid) Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören varlıkları (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır. Okumaya devam et “Alış – Satış Farkı (Bid-Ask Spread) Nedir?”

Opsiyon Nedir?

1. Opsiyon Nedir?

Basitçe opsiyon alıcıya bir ürününü (endeks, hisse senedi,) belli bir fiyattan, belli bir tarihte alım satım hakkını veren kontrattır. Opsiyon bir haktır, zorunluluk değildir. Aynı zamanda şartları ve özellikleri kesin/katı bir biçimde belirlenmiş bir kontrattır.

Opsiyon piyasalarında alıcı açısından iki çeşit opsiyon vardır:

1. Alım opsiyonu (Call Option): Alıcısına gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan alma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir. Okumaya devam et “Opsiyon Nedir?”

Akreditif Nedir?  Türleri Nelerdir? Akreditif Süreci Nasıl İşler?  Akreditif Riskleri Nelerdir?

Akreditif Nedir?  Türleri Nelerdir? Akreditif Süreci Nasıl İşler?  Akreditif Riskleri Nelerdir?

İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesi halinde ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır. Akreditif işlemlerine bankalar veya diğer finans kurumları aracılık etmektedir. Bu doğrultuda, akreditif, finans kurumlarının belirli bir süre için, belirli bir miktar ve üçüncü bir kişi lehine yabancı ülkedeki bir muhabir bankaya kendi nezdinde kredi açması için gönderdiği bir tür teminat mektubudur. Dış ticarette kullanılan birçok ödeme şekli vardır. Bunlardan biri de akreditiflerdir.

Kredi mektubu olarak da bilinen akredif,  genel anlatımı ile dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir. Okumaya devam et “Akreditif Nedir?  Türleri Nelerdir? Akreditif Süreci Nasıl İşler?  Akreditif Riskleri Nelerdir?”

Açık Piyasa İşlemleri – APİ

Açık Piyasa İşlemleri – APİ

Merkez bankacılığının en etkin para politikası araçlarından biri olan açık piyasa işlemleri, merkez bankaları tarafından likidite ve kısa vadeli faiz yönetimini düzenlemek için kullandıkları araçlardır.  APİ olarak kısaltılır. Ülkemizde para arzını ve likiditeyi düzenlemek amacıyla açık piyasa işlemleri yapma yetkisi kanunla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) verilmiştir. Okumaya devam et “Açık Piyasa İşlemleri – APİ”

Açık Mektup (Open Letter)

Açık Mektup (Open Letter)

TCMB Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca enflasyon hedeflerine ulaşılamaması veya ulaşılamaması olasılığının ortaya çıkması halinde, söz konusu durumun nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin Hükumete yazılı olarak bildirildiği ve aynı zamanda kamuoyuna açıklandığı yazılı metindir.

Açık mektup, enflasyonun nokta hedef etrafında belirlenen simetrik belirsizlik aralığı dışında bir noktada oluşması durumunda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince yazılır. Okumaya devam et “Açık Mektup (Open Letter)”

Para Çeşitleri

Para Çeşitleri

Paranın gelişimi toplumların yapısı değiştikçe ön plana çıkmıştır. Para genel olarak üç kısımda incelenir: Mal para ve madeni para sistemi, İtibari-kâğıt para sistemi, Kaydi para.

Mal Para ve Madeni Para Sistemi

Mal para sistemi basit olarak trampa sisteminde her bir malın takas işleminde para gibi kullanılmasıdır. Toplumlar daha sonraki dönemlerde değerli metallerden ilk para benzeri maddeyi kullanmışlardır. Bu sistem altın ve gümüş üzerine kurulmuştur. Mal yerine mübadele aracı olarak kullanılan altın ve gümüş paralar para fonksiyonunu gerçekleştirmişlerdir. Madeni para sistemi gümüş, altın ve çift metal para sistemlerini içermektedir. Gümüş ve altın para sistemleri ise tek maden sistemleridir. Okumaya devam et “Para Çeşitleri”

PARA POLİTİKALARI

PARA POLİTİKALARI

Para Tanımı, Kapsamı Ve çeşitleri

Para, mal ve hizmet değiş-tokuş işlemi için kullanılan araçtır. Mal ve hizmet değiş-tokuşu ya da takasının yapıldığı alanda bulunan madeni ve banknot sistemi parayı ifade eder. Fakat bu tanım dar kapsamlıdır. Zira para sadece nakit demek değildir. Kabul edilen herhangi bir ödeme aracı da bu sisteme eklenebilmektedir.

Para ekonomi için önemli bir unsurdur. Ülkede bulunan toplam para miktarı makroekonomik göstergeler ile ilişki içindedir. Para ülke içindeki mal ve hizmet değişimlerinin aracısıdır. Okumaya devam et “PARA POLİTİKALARI”