Hakkımda

Birikim sözcüğünün sözlük anlamına baktığımızda; “birikme, bir yerde toplanıp yığılma” şeklinde açıklandığını görüyoruz. Bununla beraber bir kaç farklı anlamlarda da kullanıldığını açıklayabiliriz.  Bunlardan bazıları belki de insanoğlu için en önemli olanı, mal ve paradır. Mal ve paranın toplanıp çoğalma süreci de birikimin insan aklına gelen ilk anlamıdır belki de. Para hayatımızda o kadar çok yer almış ki kime “birikim nedir?” diye sorsanız, size, paranın çoğalması birikmesi diye cevap verir oldu.  Sözlüğe baktığımızda paradan başka; mimari birikim, bilim sanat alanında sahip olunan bilgi birikimi, jeoloji alanındaki birikim, toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselme süreciyle gelişen birikim şeklinde ifade ediliyor.

İnsanın geçmişten bu güne gelişim süreci boyunca öğrendiği her şey birikim değil midir? aslında. Bilgi birikimi, büyürken yaşadığımız ve görerek öğrendiğimiz şeylerin çoğalarak kişide tecrübe boyutuna ulaşması, kişisel birikim değil midir?  Okuyarak öğrendiğimiz şeyler ise zihnimizin bir yerlerinde çoğalarak birikip kişiliğimizin oluşmasına katkı sağlıyor.

Birikimlerimizden bahsederken aslında ilk akla gelen paranın etkisi bence en az olandır. Kişi yaşamı boyunca kendisinde öyle çok şeyler biriktirmiştir ki hiç bir para miktarı o birikimlerin karşılığını ödeyemez. Bir annenin evlatlarını yetiştirirken aslında kendini de yetiştirmesi gibi yada bu gün işbaşı yapan birinin 15 sene sonra şirketin genel müdürü olması gibi. Bu sebeple başarılarımızda birikimlerimizin de etkisi vardır.

Tecrübe sözcüğüyle birikim sözcüğü arasındaki bağlantıya baktığımızda, kişinin tecrübe kazanması da birikimlerinin çoğalmasıyla olur diyebiliriz. Yaşamım boyunca her konuda, artarak çoğalıp, çoğalarak biriken bilgilerimi yada birikimlerimi sizlere faydalı olabilecek şekilde aktarmaya çalışacağım.

.