DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL

DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL

Diğer Menkul Kıymetler 

Rows of coin and graph of stock market trade indicator financial for investment strategy.

Değiştirilebilir Tahvil (DET) ihraççı tarafından çıkarılan ve payları  borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir.

DET’in vadesi 1 yıldan az olamaz. DET’lerin hisse senetleriyle değiştirilmesi vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 1 yıl sonra yapılabilir.

DET’lerin hisse senetleriyle değiştirilmesi:
İtfa planına bağlı olarak,
İhraççının talebine bağlı olarak,
Tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

Devamını oku…