Para Çeşitleri

Para Çeşitleri

Paranın gelişimi toplumların yapısı değiştikçe ön plana çıkmıştır. Para genel olarak üç kısımda incelenir: Mal para ve madeni para sistemi, İtibari-kâğıt para sistemi, Kaydi para.

Mal Para ve Madeni Para Sistemi

Mal para sistemi basit olarak trampa sisteminde her bir malın takas işleminde para gibi kullanılmasıdır. Toplumlar daha sonraki dönemlerde değerli metallerden ilk para benzeri maddeyi kullanmışlardır. Bu sistem altın ve gümüş üzerine kurulmuştur. Mal yerine mübadele aracı olarak kullanılan altın ve gümüş paralar para fonksiyonunu gerçekleştirmişlerdir. Madeni para sistemi gümüş, altın ve çift metal para sistemlerini içermektedir. Gümüş ve altın para sistemleri ise tek maden sistemleridir.

Devamını oku…

PARA POLİTİKALARI

PARA POLİTİKALARI

Para Tanımı, Kapsamı Ve çeşitleri

Para, mal ve hizmet değiş-tokuş işlemi için kullanılan araçtır. Mal ve hizmet değiş-tokuşu ya da takasının yapıldığı alanda bulunan madeni ve banknot sistemi parayı ifade eder. Fakat bu tanım dar kapsamlıdır. Zira para sadece nakit demek değildir. Kabul edilen herhangi bir ödeme aracı da bu sisteme eklenebilmektedir.

Para ekonomi için önemli bir unsurdur. Ülkede bulunan toplam para miktarı makroekonomik göstergeler ile ilişki içindedir. Para ülke içindeki mal ve hizmet değişimlerinin aracısıdır.

Devamını oku…