Hisse Senedi Türleri

Hisse Senedi Türleri

Hisse Senedi Türleri

Hisse Senedi Türleri: Hisse senetleri sağladıkları haklar, devir ve dolaşım yetenekleri vb. özellikleri itibariyle bazı farklılıklara sahiptir. Bu farklılıklar çerçevesinde ayrımlar yapılabilmektedir. hisse senedi türleri

 

 

Hamiline Nama Yazılı Hisse Senedi Ayrımı 

Hamiline yazılı hisse senetleri, söz konusu hisseyi elinde bulunduranın hak sahibi olduğu hisse senetleridir. Devir işlemi teslim ile gerçekleşir.

Nama yazılı hisse senetleri, söz konusu hissenin sahibi olarak şirket pay defterine kayıtlı olanın hak sahibi olduğu hisse senetleridir. hisse senedi türleri

Teslim işlemi devir için yeterli değildir, devrin şirket pay defterine de kaydedilmesi gerekir.

Borsada alınıp satılan hisse senetleri devir yeteneklerinin yüksek olması nedeniyle hamiline yazılıdır. Mevzuat gereği ilk ihraçlarında nama yazılı olarak çıkarılmış olsalar bile halka arz sırasında hamiline yazılı hale dönüştürülmektedirler.

Adi ve İmtiyazlı Hisse Senedi Ayrımı

Adi hisse senetleri sahiplerine diğer ortaklardan farklı haklar sağlamayan hisse senetleridir.

İmtiyazlı hisse senetleri ise sahiplerine, esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla, diğer ortaklardan farklı bir takım haklar sağlayan hisse senetleridir. Bu ayrıcalıklar yönetim kuruluna üye seçiminde, kâr payı dağıtımında vb. şekilde olabilir.

Primli ve Primsiz Hisse senedi Ayrımı

Primli hisse senedi kavramı, ihraç edilen hisse senedinin nominal (itibari) değerinden daha yüksek bir fiyatla satılması durumunu ifade eder. Primsiz hisse senedi kavramı ise ihraç edilen hisse senedinin nominal değerinden satılması durumunu ifade eder.

Kurucu  ve İntifa Hisse Senetleri 

Kurucu hisse senetleri, TTK hükümleri çerçevesinde, şirkete kuruluş hizmetiyle katkıda bulunanlara verilen hisse senetleridir. Kurucu hisse senedi sahipleri esas sözleşmede belirtilen kurallara göre şirket kârından pay alırlar. Nominal değeri olmayan kurucu hisse senetleri belli bir sermaye payını temsil etmezler ve sahiplerine ortaklık hakkı sağlamazlar.

İntifa hisse senetleri, şirket genel kurulunun kararıyla, çeşitli hizmetler veya alacak karşılığında belli kimselere kuruluştan sonra verilen hisse senetleridir. Sermaye içinde bir payı temsil etmeyen intifa hisse senetleri, kurucu hisse senetleri gibi şirket kârına iştirak etme hakkı sağlar.

hisse senedi, hisse senedi türleri, sermaye, ekonomi, intifa hisse senetleri, Kurucu hisse senetleri, Adi hisse senetleri, imtiyazlı hisse senetleri, Hamiline Hisse Senetleri, Nama Yazılı Hisse Senetleri, 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: