SERMAYE PİYASASI  AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLER

SERMAYE PİYASASI  AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLER

Sermaye

Sermaye Piyasası Açısından Anonim Şirketler; Anonim şirketler ortaklarının mal varlığından bağımsız tüzel kişiliklerdir. Ortakların sorumlulukları koydukları sermayeyle sınırlıdır. Bu özellik ekonomik gelişme ve sanayileşme açısından anonim şirketleri önemli kılmaktadır. Bu nedenle denilebilir ki, sınırlı sorumluluk kavramı sermaye piyasasının gelişiminde ve sermaye birikiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde anonim şirketler genel olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenlenmişlerdir. Bazı durumlarda Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine de tabi olmaktadırlar

Devamını oku…