Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası Arz ve Talebi

Sermaye Piyasası

Sermaye piyasasındaki fon arzı genel olarak hane halkının tasarruflarından ve kurumsal yatırımcıların farklı amaçlarla biriktirdikleri fonlardan kaynaklanmaktadır. Fon arzında bulunan bireysel yatırımcılar (hane halkı) ve kurumsal yatırımcılar uzun süreli fon fazlalıklarını sermaye piyasasına sunmaktadırlar. Sermaye piyasasında genel olarak yatırımlarını finanse etmek isteyen şirketler ve bütçe açıklarını finanse etmek isteyen kamu kesimi fon talebinde bulunur. Yatırımlarını finanse etmek isteyen şirketler, bu fonları gerçekleştirdikleri yatırımların amortismanlarını ve kârlarını kullanarak; kamu kesimi ise, gelecekte ortaya çıkacak bütçe fazlalarını kullanarak geri ödeyeceklerdir. Sermaye Piyasası

Organize – Organize Olmamış Piyasa Ayrımı

Organize olmamış piyasada (tezgâh üstü piyasada) işlem kuralları esnektir. Sözleşmelerin tarafları, sözleşme koşullarını daha fazla etkileyebilmektedir. Organize olmuş piyasada (borsada) ise işlem kuralları çok net bir şekilde belirlenmiştir. Sözleşmenin tarafları, sözleşme koşullarını belirlemekte serbest değildir. Hisse senedi ve tahvil işlemleri genellikle organize olmuş piyasaların en ileri örneği olan borsalarda gerçekleşmektedir.

Birincil – İkincil Piyasa Ayrımı

Birincil piyasa, işlem gören menkul kıymetlerin ilk kez alınıp satıldığı piyasalardır. Bu piyasalarda menkul kıymet satıcısının menkul kıymeti ihraç eden taraf olması nedeniyle, sermaye piyasasının reel ekonomiyi finanse ettiği alan, birincil piyasalardır. İkincil piyasa, daha önce birincil piyasadan alınmış menkul kıymetlerin yeniden alınıp satıldığı piyasalardır. İkincil piyasada gerçekleşen işlemlerde menkul kıymeti ihraç eden şirkete kaynak girişi yoktur. Birincil piyasa işlemleri genellikle tezgâh üstü piyasa şeklinde çalışırken, ikincil piyasa işlemleri genellikle borsalarda gerçekleşmektedir.

Birincil piyasanın iyi çalışması likiditesi yüksek güçlü bir ikincil piyasanın varlığına bağlıdır. Zira gerek duyduklarında tasarruf sahiplerinin birincil piyasadan satın aldığı menkul kıymeti yüksek bir değer kaybına uğramadan satabileceği bir piyasanın olması önemlidir.

Borçlanma – Özsermaye Piyasaları Ayrımı 

Özel sektör menkul kıymetlerinden tahvil, finansman bonosu vb., kamu sektörü menkul kıymetlerinden devlet tahvili, hazine bonosu vb. menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasalar borçlanma piyasaları; anonim şirket hisse senetlerinin işlem gördüğü piyasalar Özsermaye piyasaları olarak adlandırılırlar. Bu iki piyasada finansal ilişki farklıdır. Birincisinde borç – alacak ilişkisi, ikincisinde ortaklık ilişkisi söz konusudur

Spot – Vadeli İşlem Piyasaları

Spot piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde teslim genellikle aynı gün veya en geç birkaç işgünü sonra gerçekleşmektedir. Vadeli işlem piyasalarındaki menkul kıymet işlemlerinde ise, işlem yapılan piyasanın kurallarına göre belirlenmiş ileri bir tarihte teslim gerçekleşir. Spot piyasa örneği olarak; İMKB hisse senedi piyasasında T+2 kuralına göre teslim gerçekleşir. Alım satıma konu olan hisse senedi ile para ikinci işgünü el değiştirir. Vadeli piyasa örneği olarak; VOBAŞ’da işlem gören sözleşmelerde uzlaşma vade sonunda olmaktadır.

sermaye, sermaye piyasası, sermaye piyasası arz ve talebi, arz talep, fon, spot, vadeli işlem piyasaları, piyasa, özsermaye, birincil ikincil piyasalar, organize, organize olmamış, organize organize olmamış piyasa ayrımı, sermaye piyasasının bölümleri, borsa, borçlanma piyasaları, vadeli piyasa, VOBAŞ, spot piyasa,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: