Banka Kredileri Eğilim Anketi

Banka Kredileri Eğilim Anketi

Ülke ekonomisinde büyümenin finansmanında önemli bir faktör olan banka kredilerinin eğilimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, kredi arzını etkileyen koşullarda gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi beklenen değişimler, bu değişimlerde rolü olduğu düşünülen faktörler ve kredi talebinin izlenmesi amacıyla üç aylık dönemleri kapsayacak şekilde uygulanan bir ankettir.

Banka kredileri eğilim anketinde, ülke ekonomisinde büyümenin önemli bir finansman faktörü olan banka kredilerinin izlenmesi ve kredi arzını etkileyen durumlarda gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenilen değişimlerin, bu değişimleri etkileyen faktörlerin ve kredi talebinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Banka kredileri eğilim anketine ilişkin uygulama değişiklikleri ;

1. a) kredinin kullandırıldığı para cinsi ayrımı

b) fonlama koşullarına ilişkin soruların eklenmesi

2. a) kredi yada kredi limitinin büyüklüğü sorusunun eklenmesi

b) yurt dışı fonlama koşullarını etkileyen faktörlerin ilişkin soruların eklenmesi

3. banka kredileri eğilim anketinin yöntemi değiştirilerek 3 aylık değil 1 yıllık ağırlıklama yöntemi eklenmesi

• BEKLENTİ ANKETİ ; ile finansal ve reel karar alıcı ve uzmanların çeşitli makro ekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin hedeflenmesi amaçlanır.

Enflasyon beklentileri (aylık-yıllık)

• Faiz beklentileri

• Döviz kuru beklentileri

• Cari işlemler dengesi beklentileri

• GSYH büyüme hareketleri

Beklentiler her değişken için hesaplanan ortalamayı verir.

Bir Cevap Yazın