Tahviller

Tahviller

Tahvil

Tahviller: Anonim ortaklıkların ödünç para bulmak için, nominal (itibari) değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine “tahvil” denir. Anonim şirketlere uzun vadeli borçlanma olanağı sağlayan tahviller, sabit getirili menkul kıymetlerin tipik örneklerindendir.

Tahvil İhraç Limiti

Yalnızca tahvillere ilişkin bir ihraç limiti söz konusu olmamakla birlikte, tahvilin borçlanma belgesi niteliği taşıması nedeniyle, tahvil ihraçları, borçlanma belgelerinin ihraç limitiyle sınırlandırılmıştır.

Devamını oku…

Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Araçları

sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, mevzuatta menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak tanımlanmaktadır. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 2499 sayılı kanunda aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Menkul kıymet: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır.

Devamını oku…

Endeks Nedir?

Endeks Nedir?

Endeks, belirli bir pazarı veya onun bir bölümünü temsil eden menkul kıymetlerin sanal bir portföyüdür.  Borsada işlem gören yatırım araçlarının belirli bir zaman dilimi içinde fiyatlarının, maliyetlerinin ve satış performanslarındaki oransal değişikliklerin  istatistiksel   ölçümüdür. Yatırımcılar, piyasa trendlerini ve diğer gelişmeleri izlemek için endeks değerleri kullanmaktadırlar. Borsa performanslarını izlenmesi amacıyla oluşturulan endeksler borsaların en çok işlem görenleri arasındadır.

Yatırım yapmak için  her ne kadar hisse senetleri önemli bir yere sahipse aynı

Devamını oku…