HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL

HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL

Diğer Menkul Kıymetler 

Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil

Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil, Ortaklık tarafından çıkarılan ve ihraççı ortaklığın sermaye artırımı suretiyle çıkaracağı paylara veya izahname ve sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren menkul kıymetlerdir.

HDT’nin vadesi 1 yıldan az olamaz. HDT’lerin hisse senetlerine dönüştürülmesi vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 1 yıl sonra yapılabilir. HDT’lerin halka arz yolu ile satılacak olması durumunda, ihraççının paylarının borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmesi zorunludur. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvillerde; İtfa planına bağlı olarak, Ortaklığın talebine bağlı olarak, Tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak dönüştürme yapılabilir.

Dönüştürme işlemi bütün HDT’leri kapsayabileceği gibi kısmen dönüştürme işlemi de söz konusu olabilir. Kısmen dönüştürme işlemi yapılacaksa, dönüştürülecek HDT’lerin nasıl tespit edileceği izahname ve sirkülerde açıklanır. Ortaklık tarafından yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesine rağmen dönüştürme hakkını kullanmayan HDT sahiplerinin dönüştürme hakları ortadan kalkar ve bu durumdaki HDT sahipleri anapara ve işlemiş faizleri alırlar.

Doç. Dr. İsmail MAZGİT

diğer menkul kıymetler, menkul kıymetler,  hamiline, Nama, sermaye artırımı, sermaye, kâr, kar, hisse senedi, hisse senetleri,Kara İştiraklı Tahvil,  finansman, ihraç limiti, Halka arz edilmek, Halka arz, Para ve Sermaye Piyasaları, para, sermaye, Faiz, kâr payı, anapara, Tahvil, Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvil, Ortaklık, HDT, vade, Tasarruf,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: