Açık Mektup (Open Letter)

Açık Mektup (Open Letter)

TCMB Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca enflasyon hedeflerine ulaşılamaması veya ulaşılamaması olasılığının ortaya çıkması halinde, söz konusu durumun nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin Hükumete yazılı olarak bildirildiği ve aynı zamanda kamuoyuna açıklandığı yazılı metindir.

Açık mektup, enflasyonun nokta hedef etrafında belirlenen simetrik belirsizlik aralığı dışında bir noktada oluşması durumunda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince yazılır.

Açık mektup  dergi veya gazete aracılığı ile yayımlanan mektuplardır.

Açık Mektup Merkez Bankası’nın hükümeti bilgilendirmek için gönderdiği mektuptur. Merkez bankasının gönderdiği bu mektubun içeriğinde,  enflasyonda oluşabilecek sapmaların veya risklerin açık mektup yoluyla hükümete bildirilmesi yer alır.

Merkez Bankası ihtiyaç olması halinde şeffaf olmak ve hesap verebilmek adına verdiği bu mektupta, söz konusu sapmanın neden kaynaklandığını ve buna karşın alınması gereken tedbirlerin neler olabileceğine dair öneriler sunar. Hükümet’e verilen Açık Mektup, aynı zamanda kamuoyuna da bilgi verme niteliğindedir. Hükümet, enflasyon hedeflerini belirlerken Tüketici Fiyat Endeksi denilen TÜFE’nin yıllık oranda değişimini hesaplar ve yıl onu enflasyonunu ortaya çıkarır. Bu enflasyon oranının üzerine nokta hedefler koyar.

Yazılan bu açık mektuplar aynı zamanda kamuoyu için bilgilendirici bir niteliktedir.

Yazılan bu açık mektuplar genel olarak toplumdaki işleyişte oluşan sıkıntılardan ekonomik sorunlara kadar birçok alanı kapsayabilmektedir. Yaşanan problemlerin dile getirilmesinin yanında açık mektup olarak nitelendirilebilmesi için beraberinde yaşanan bu problemlere nasıl çözüm üretilmesi gerektiği de belirtilmesi gerekmektedir. Böylelikle açık mektuplar bu tür olayların sadece dile getirilmesinin yanı sıra ilgili kurumlara çözüm konusunda bir açıdan ışık tutan bir rehber niteliği haline gelmektedir.

Bir Cevap Yazın