Cinlerin Nitelikleri 4. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri 4. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri

11- Cinler tıpkı diğer varlıklar gibi gaybı bilmezler.

Yüce Allah Süleyman Aleyhisselam’ın ölümünü söz konusu ederken şöyle buyurmaktadır:

“Biz ölümüne hükmedince asasını yiyen ağaç kurdundan başkası onlara ölümünü göstermedi. Nihayet yıkılıp yere düşünce açıkça ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsaydılar, bu horlayıcı azap içinde devam etmezlerdi.” (Sebe’, 34/14)

Devamını oku…

Cinlerin Nitelikleri 3. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri 3. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri

8- Cinlerin şeytanları kendilerine itaat eden büyücü ve benzeri insan şeytanlarına yardımcı olmak üzere semâdan bilgi çalmaya çalışırlar. Cinlerin Nitelikleri

Buna Muslim’in Sahih’inde selâm bahsinde rivâyet ettiği Abdullah b. Abbas Radıyallahu anh’ın şu sözleridir:

Peygamber ashabından ensardan bir adamın bana haber verdiğine göre, bir gece Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem ile birlikte oturuyorlarken bir yıldız kaydı ve etrafı aydınlattı. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem onlara şöyle sordu:

Devamını oku…

Cinlerin Nitelikleri 2. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri 2. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri:

6. Cinler mükelleftirler

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Ben cinleri de, insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık da istemiyorum. Bana yemek yedirmelerini de istemiyorum. Çünkü şüphesiz ki Allah’tır, hem rızkı veren, hem pek çetin kudret ve kuvvet sahibi olan.” (ez-Zariyat, 51/56-58)

Devamını oku…

Cinlerin Nitelikleri 1. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri 1. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri: Pek büyük cin âlemine bakan bir kimse, Kitab-ı Aziz’de ve sahih sünnette vârid olmuş bulunan niteliklerini incelemeden onları iyi bir şekilde tanımasına imkân yoktur. Bundan dolayı onların niteliklerini açık bir şekilde sözkonusu etmek gerekir. Ben bu hususları aşağıdaki şekilde açıklamak isterim:

1. Cinler ateşten yaratılmışlardır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Cinleri de daha önceden (deri gözeneklerinden) içeriye giren yakıcı ateşten yarattık.” (el-Hicr, 15/27)

Devamını oku…