Ekonomist Nedir?

Ekonomist Nedir?

Ekonomist sözcüğü hayatımızın içinde çok fazla yer alıyor, ancak ne anlama geldiğiyle çok fazla ilgilenmiyor yada pek bilmiyoruz.

Kısaca açıklayacak olursak, Ekonomist,  Ekonomi alanında uzmanlaşmış kişi anlamına gelen iktisatçı demektir. Türkçe de son zamanlarda, iktisatçı yerine ekonomist sözcüğü daha çok tercih ediliyor oldu.

Ekonomist, sınırlı olan kaynakların, sınırsız ihtiyaçlarımızı en uygun şekilde karşılamak için eldeki kaynaklardan karşılanabilir olduklarını belirleyen, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde, kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü gibi işleri yapan ve yürüten kişidir.

Ekonomist üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yapar, mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak kârı hesaplayarak fiyatını belirler,  iş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki iş gücü ihtiyacını belirler, Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler, Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir, Enflasyon, kâr oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler yapar.

Bir Cevap Yazın