DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL

DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL

Diğer Menkul Kıymetler 

Rows of coin and graph of stock market trade indicator financial for investment strategy.

Değiştirilebilir Tahvil (DET) ihraççı tarafından çıkarılan ve payları  borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir.

DET’in vadesi 1 yıldan az olamaz. DET’lerin hisse senetleriyle değiştirilmesi vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 1 yıl sonra yapılabilir.

DET’lerin hisse senetleriyle değiştirilmesi:
İtfa planına bağlı olarak,
İhraççının talebine bağlı olarak,
Tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

İhraççı tarafından yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesine rağmen değiştirme hakkını kullanmayan DET sahiplerinin değiştirme hakları ortadan kalkar ve bu durumdaki DET sahipleri anapara ve işlemiş faizleri alırlar.

Değiştirilebilir tahvil nedir, Paya dönüştürülebilir tahvil nedir, Dönüştürülebilir tahvil Nedir, Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil vadesi,Tahvil türevleri Nelerdir, Hisse senedi ile DEĞİŞTİRİLEBİLİR tahvil muhasebe kaydı, Primli tahvil Nedir, Diğer menkul kıymetler Nedir, menkul kıymetler örnekleri, Altın menkul kıymet midir, Diğer menkul kıymetler türleri, Menkul kıymetler Çeşitleri, Menkul kıymetler kodu, Hisse senedi menkul kıymet midir, 118 Diğer Menkul Kıymetler HESABI nedir,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: