Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

Mali yapısı bozulan, işleri iyi gitmeyen borçlarını ödeme konusunda sıkıntı çeken bir şirketin  borcunu hukuk yoluyla, mahkeme kararıyla bir protokole bağlaması.

Şirket durumunu düzelmek için konkordatoya başvurabiliyor. Konkordatoya sadece şirketler değil, şahıslar, ticari işletmeler, borcu olan herkes başvuru yapabiliyor. Hatta kredi kartı borcu olanlar bile konkordatoya başvuru  yapabilir. Konkordato da borçlu aslında alacaklılarını ikna ediyor. Hazırladıkları konkordato sözleşmesine göre borcunu ödeme sözü vererek alacaklılarını ikna ediyor. Yani iflasa tabii dürüst bir borçlunun iflasını önlemek amacıyla borçlarının tasfiyesi yoluna giderek iflastan kurtulması yoludur. Konkorato dürüst borçlular için düzenlenmiştir.

Kısaca açıklayacak olursak; İşleri iyi gitmeyen ve borçlarını ödeme konusunda sıkıntı yaşayan şirket bir proje hazırlar bu projeyi ticaret mahkemesine sunar. Eğer mahkeme bu projeyi kabul ederse, bir konkordato komiseri (genelde avukatlardan oluşan konkordato komiserleri bir yada üç kişidir.) atayarak alacaklılar ile anlaşmak için masaya oturulur.  Alacaklılar alacaklarından bir miktarından feragat da edebilirler yada vadeye de yayarak tamamını da alabilirler. Ancak alacaklılar  bu projeyi kabul de ettikleri gibi, kabul etmeyebilirler de.  Mahkemenin belirlediği süre içinde şirket işlerini yoluna koyar ve mali yapısını düzeltirse, şirket mali hayatına devam eder. Eğer işler yoluna girmediyse alacaklı yada konkordato komiseri alacaklının mağdur olduğunu gördüğünde  konkordatonun feshini talep edebiliyor.

Konkordato finansal yapıları bozulan işletmeleri koruma amacı güder. Ülkemizde, devletimiz iflas ertelemenin sakıncalarını yok etmek için iflas erteleme kurumunu kaldırınca zaten yasada var olan konkordato kurumu uygulamaya alındı. Aslında zaten yasal olarak icra iflas kanununda olan bir kurumdu konkordato.  Böylelikle ülkemizde uygulanabilir hale gelmiş oldu.

Şunu da belirtmek gerekir ki konkordato süreci içinde faizler işlemeye devam eder. Konkordatoda herhangi bir kötü niyet tespit edilirse bunun cezai sorumlulukları da vardır ve bunları konkordato süreci boyunca konkordato komiserleri takip etmektedirler.

Konkordato da 12 ay, buna ek olarak da talep halinde hakim, 6 ay uzatma süreci verebilir. Bu süreç mahkemenin konkordato kararını çıkarmasıyla alakalı süreçtir. Borçlu olan kişi konkordato başvurusunda bulunurken hem  vade isteyebilir hem de taksitlendirme isteyebilir.

 

Bir Cevap Yazın