AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku Nedir?

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku Nedir?

AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (EU-Defined General Government Debt Stock)

Belirli bir tarih itibarıyla, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (ESA 95) metodolojisi ile hesaplanan, “genel yönetim” (merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kuruluşları) sınıflandırması kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, yurt içi  ve yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçlara ilişkin yükümlülükler toplamını  ifade eder.

AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku, AB ekonomik ve parasal birliğe geçişin ön koşulu olan “maastricht kriterleri” çerçevesinde hesaplanan bir makro göstergedir ve kamu borç stoğunun  gsyih‘ya  (gayri safi yurt içi hasıla) oranıdır.

Hesaplama Yapılırken Genel Yönetim Iç Ve Dış Borç Stoklarının Toplamı Alınmakta Bu Toplamdan Ayarlama Kalemleri (Bu Kalemler İçinde Düşülmekte Ve Bulunan Tutar GSYH’ya Bölünmektedir.

AB Tanımlı Genel Yönetim Nominal Borç Stokunun GSYH’ya Oranlanmasıyla Da AB Tanımlı Genel Yönetim Nominal Borç Yükü Bulunuyor.

Bir Cevap Yazın