Borsa Nedir?

Borsa Nedir?

Borsa, para ve para değerindeki hisse senetleri ve  tahvillerin alınıp satıldığı  yere denir.  Şirketlerin hisselerinin ticaretinin yapıldığı ve bu şirket hisselerinin alınıp satıldığı piyasalardır.  Bu piyasalarda alım satım arasındaki fiyat farkından kazanç edilir. Hisse senedi, bono ve tahviller genellikle menkul kıymetler borsalarının içerisinde ticareti yapılır, döviz ticareti için döviz borsaları, mal ticareti için emtia borsaları vardır. Okumaya devam et “Borsa Nedir?”

Piyasa nedir?

Piyasa Nedir?

Piyasa kişilerin talep ettikleri mal ve senetler karşılığında, alıcı ve satıcıların buluştukları yerdir.  Mal ve hizmetin arz ve talebinin düzenli bir şekilde karşılaşması ve dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir şeklinde de açıklanabilir.  Bu yer herhangi bir binada sokakta ya da meydanda olabildiği gibi günümüzde teknoloji sayesinde, telefon, internet, televizyon  vs.  gibi iletişim araçları ile de oluşturulabilmesi mümkün kılınmıştır. Okumaya devam et “Piyasa nedir?”

Para Arzı

Para Arzı

Kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit değerlerdir. Bir ekonomide dönen toplam para miktarıdır. Toplumun sahip olduğu ödeme araçları stokunun tamamı olarak da tanımlanabilir. Para arzı kapsamında hangi değerlerin gireceği iktisatçılar arasında önemli bir tartışma konusudur. Paranın fonksiyonlarına göre para arzının tanımlarını yapan çeşitli yaklaşımlar vardır.

Genel olarak ifade etmek gerekirse, para arzı kapsamına giren başlıca değerler şunlardır; Okumaya devam et “Para Arzı”

Ekonomist Nedir?

Ekonomist Nedir?

Ekonomist sözcüğü hayatımızın içinde çok fazla yer alıyor, ancak ne anlama geldiğiyle çok fazla ilgilenmiyor yada pek bilmiyoruz.

Kısaca açıklayacak olursak, Ekonomist,  Ekonomi alanında uzmanlaşmış kişi anlamına gelen iktisatçı demektir. Türkçe de son zamanlarda, iktisatçı yerine ekonomist sözcüğü daha çok tercih ediliyor oldu.

Ekonomist, sınırlı olan kaynakların, sınırsız ihtiyaçlarımızı en uygun şekilde karşılamak için eldeki kaynaklardan karşılanabilir olduklarını belirleyen Okumaya devam et “Ekonomist Nedir?”

Ekonomi Nedir?

Ekonomi Nedir?

İnsanlar hayatlarını sürdürebilmek için üretmek, ürettiklerini tüketmek ve bölüşmek zorundadır. Ekonomi Eski Yunanca da “ev yönetimi” manasına gelen Oikonomia sözcüğünden türemiştir.  “oikia” (Yunanca: ev) ve “nomos” (Yunanca: kural) köklerinin birleşmesiyle oluşur. “

Türk Dil kurumu ise Ekonomi sözcüğünü, insanların yaşayabilmek adına üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümünü inceleyen bilim dalı olarak anlamlandırmıştır.. Okumaya devam et “Ekonomi Nedir?”

Finans Nedir?

Finans Nedir?

Finans, İşletme ve ekonominin ortak dalıdır. Kişilerin veya kurumların zaman içinde parayı işleterek kazanç elde etmek ve bu kazancı yatırım yaparak çoğaltmak ve değerlendirmek işlemine finans denir. Finansın pek çok tanımı vardır aslında;

En basit haliyle finans; işinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak ve bunları işinizin gerektirdiği şekilde kullanmaktır.  Okumaya devam et “Finans Nedir?”

Geçmişten Bu Güne Parayı Nasıl Kullandık?

Geçmişten Bu güne Parayı Nasıl Kullandık?

Para bir değer ölçüsüdür. İstenilen anda, istenilen malı almak, hizmetten de yararlanmak için hakkını veren bir araçtır.

İlkel toplumlarda insanlar değişim yaparlardı. Toplumların gelişmesiyle pazarlarda değişim aracı olarak gümüş kullanıldı. fiyatların belirlenmesinde gümüşe harcanan emekle, mala harcanan emek birbirine yakındı. Zamanla gümüşün yerini altın almaya başladı. Her ülkenin değer ölçüleri  farklı olabilir. Altın paranın taşınması güç olduğu için, her ülke kendisine ait bir değişim aracı olarak banknot para bastırmaya başladı. Banknot altın karşılığı basılan paradır. Okumaya devam et “Geçmişten Bu Güne Parayı Nasıl Kullandık?”

İnternetten Para Kazanmanın Kısa Yolları

Para kazanmanın yolları

Günümüzde para kazanmanın en kolay ve çabuk yolu İnternetten para kazanma yöntemidir. Bu konu hakkındaki eğitim setleri veya sistemlerinin pek çoğu kısa zamana çok fazla paranız olacakmış gibi vaatlerde bulunurlar. Ancak bunların hiç birisi sizi bu kadar kısa sürede zengin yapmaz.

Kesinlikle İnternetten para kazanabilirsiniz fakat bunun yöntemlerini çok iyi bilmeniz için fazlasıyla araştırma yapmalısınız. Pek çok kişi internetten para kazanma hayalleriyle yaşıyor. Kimilerine göre bir hayalden öteye geçemeyecek olan bu durum, doğru çalışma yöntemleri kullanıldığında hiç beklenmedik derecede iyi sonuçlar verebiliyor. Okumaya devam et “İnternetten Para Kazanmanın Kısa Yolları”

Daha Çok Sektör, Daha Çok Gelişme

dolar

Daha Çok Sektör, Daha Çok Gelişme

Türkiye için başka bir gerçeğe daha temas etmek gerekiyor. O da ürün grupları açısından  Türkiye’de bir kısırlık olduğudur.  Türkiye malumunuz, bir tekstil konfeksiyon ülkesidir. Geçmişte bunun örneklerini çok daha sık görmüş olsak da bu gün bile tüm yatırımlar bilginin ve iş gücünün en yoğun olarak bulunduğu bu alana kaymaktadır. Bu anlaşılması zor bir durum değildir. Ancak ne kadar rasyoneldir, bunu tartışmak gerekir. Emek yoğun sektörlerin, sermaye Okumaya devam et “Daha Çok Sektör, Daha Çok Gelişme”

Yumurtaları Tek Sepete Koymak

Yumurtaları Tek Sepete Koymak; Yatırım bağımsız bir karardır ve sermaye bütün riskleri önceden görmek ister. Oysa Türkiye riskleri, her an kapı arkasında beklemekte ve ortaya çıktığı zamanda ekonomiyi silip süpürecek kadar büyük olmaktadır.  Bu sebeple KOBİ niteliğindeki firmaların her an küresel, bölgesel yada yerel bir krize hazırlıklı olması gerekir. Bunun dünyadaki en basit kuralı, yumurtaları tek bir sepete koymamaktır. Ne üretim faktörleri, ne pazar ne de sermaye dağılımı açısından tüm yumurtalar aynı sepete konmamalıdır. Çünkü KOBİ’leri var eden fırsatlar, onları yok eden risklere bir an içinde dönüşebilirler.  Özellikle Türk KOBİ’leri Okumaya devam et “Yumurtaları Tek Sepete Koymak”