Swap Nedir?

Swap Nedir?

Kelime olarak swap değiştirmek, takas yapmak gibi anlamlara gelir.  Finans  piyasalarında swap işlemleri, belirli bir zaman içinde farklı faiz türlerine sahip (sabit ve değişken faizli) borçların birbirleri ile değişimi olarak ifade edilir.

Swapa göre, Forex işlemlerinde, alınan para borç verilir, satılan para ise borçlanılır. Swap bedelleri, işlem yapılan döviz kurunda pozisyon durumuna bağlı olarak,  düşük faiz ve yüksek faiz  ilişkisine göre hesaplanır ve  + veya – olarak hesabınıza yansıtılır. 

Swap maliyetinin buradaki mantığını açıklamak gerekirse iki para biriminden yüksek faizli olanı piyasaya verip düşük faizli olan para birimini elinizde tutmaya karar veriyorsanız, düşük faizli para biriminin (Elinde tuttuğun paranın) gecelik taşıma bedelini/maliyetini ödemeye razı  olunmuştur ve yatırımcının hesabına swap maliyeti olarak yansıtılır.

Örneğin;

USDTRY alım ( uzun ) pozisyonu olan yatırımcı piyasa diline göre TL para birimini  satıp daha düşük faizli olan USD para birimini almış olduğu için bu işlemin yatırımcıya swap adı altında (– )yönlü bir bedeli ortaya çıkacaktır.

Swap bedelleri gecelik işlemektedir. Buradaki önemli nokta, pozisyon büyüklüğünüz ne olursa olsun o gün içinde açıp kapattığınız işlemler swap maliyetine konu olmayacaktır. Swap maliyeti aynı gün kapatılmayan işlemler için geçerli olan bir maliyettir ve swap faizleri hesaplanırken ülkelerin Merkez Bankaları’nın açıklamış olduğu resmi faizler baz alınmaktadır.

Swap maliyetleri Çarşamba gecesi 23:59’dan Perşembe’ye geçilirken 3 günlük uygulanır. Bunun sebebi; piyasaların ve likidite sağlayıcıların hafta sonu kapalı olması ve paritelerdeki açık pozisyonların 2 gün valörlü olma özelliğidir. USDTRY, GAUTRY ve USDCAD pozisyonları ise 1 gün valörlü olduğu için Perşembe’den Cuma’ya geçilirken 3 günlük taşıma bedeli uygulanır. Piyasaların kapalı olduğu tatil günlerinde açık olan pozisyonlara swap uygulaması devam etmektedir.

ABD Kış saati uygulaması nedeniyle ürünlere swap işleyişi gece 01:00 da gerçekleşir. Swap işleyişi ABD’nin tekrar Yaz saati uygulamasına geçmesi ile eski halini alır. 

Swap ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta, katlanılması zorunlu olan bir maliyet olmadığı gecelik işlem taşıma sonucu ortaya çıktığıdır.

Swap Sözleşmeleri, döviz kurları ve faiz oranlarındaki dalgalanmaların yarattığı riskten kaçınmak isteyen müşteriler için uygundur.  Piyasada üç tür swap işlemi vardır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı’dır.

Para swapı iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir paranın başka bir para ile değiştirilmesi ve belirli bir süre sonunda değiştirilen ana paraların geri verilmesini içeren bir anlaşma olarak tanımlanır.

Faiz Swap’ında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez.

Çapraz Döviz Swap’ında, iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilmektedir.

Bir Cevap Yazın