İkincil Piyasalar

İkincil Piyasalar

Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü  piyasalardır. Bu piyasa, menkul kıymetlerin paraya çevrilmesini sağlayan piyasadır. Menkul kıymetler aracı kuruluşlar adına, yatırımcılar hesabına Borsa’da alınıp satılırlar.

Daha önce ilk satış işleminin gerçekleşmiş olduğu menkul kıymetin sahibi tarafından başka birine satılması ikincil piyasalarda gerçekleşir. Menkul kıymetin 1 den fazla satılması sürekli olarak ikincil piyasaların içinde olur. Yani üçüncül, dördüncül gibi piyasalar söz konusu değildir. Menkul kıymet birincil piyasadan çıktıktan sonra kaç kez satılırsa satılsın bu işlem ikincil piyasalar da gerçekleşmektedir.

İkincil piyasada el değiştiren menkul kıymetlerden sağlanan fonların bunları çıkaran şirketle bir ilgisi yoktur. İkincil piyasa, menkul kıymetlerin likiditesini artırarak birincil piyasaya talep yaratmakta ve gelişmesini sağlamaktadır.

İkincil piyasalara  örnek olarak BIST (Borsa İstanbul) gösterilebilir. ABD’de yer alan New York borsası da dünyadan örnek olabilir.

İkincil piyasaların ekonomideki rolü çok önemlidir. İkincil piyasaların iki işlevi vardır:
1) Nakde ihtiyaç olunan durumlarda finansal araçların daha kolay satılabilmesini sağlar, yani finansal araçları daha likit yapar. Bunların daha likit olması finansal araçlara olan talebi artırır ve dolayısıyla birincil piyasada da bu araçların işlem hacmi artar.
2) Firmanın birincil piyasada sattığı hisse senedinin veya tahvilin fiyatını belirler. Tahvilleri birincil piyasalarda alan yatırımcılar, bu tahvilin ikincil piyasadaki değerini de göz önünde bulundurur ve ikincil piyasadaki değerinden daha çok bir ödeme yapmaz. Hissenin ikincil piyasadaki değeri ne kadar yüksekse birincil piyasadaki değeri de o kadar yüksek olur ve şirket ihtiyacı olan sermayeyi daha kolay temin eder.
Not:  
Bazı kaynaklara göre Birincil ve ikincil piyasalara ek olarak , üçüncül ve dördüncül piyasaların varlığından da sözedilebilir. Üçüncül piyasa, borsaya kota edilmiş finansal varlıkların borsa dışında alınıp satıldığı piyasalardır. Dördüncül piyasa ise finansal varlıkların aracısız olarak alınıp satıldığı piyasa olarak tanımlanabilir. Dördüncül piyasada alım ve satımlar blok olarak yapılır.

Bir Cevap Yazın