Geçmişten Bu Güne Parayı Nasıl Kullandık?

Geçmişten Bu güne Parayı Nasıl Kullandık?

Para bir değer ölçüsüdür. İstenilen anda, istenilen malı almak, hizmetten de yararlanmak için hakkını veren bir araçtır.

İlkel toplumlarda insanlar değişim yaparlardı. Toplumların gelişmesiyle pazarlarda değişim aracı olarak gümüş kullanıldı. fiyatların belirlenmesinde gümüşe harcanan emekle, mala harcanan emek birbirine yakındı. Zamanla gümüşün yerini altın almaya başladı. Her ülkenin değer ölçüleri  farklı olabilir. Altın paranın taşınması güç olduğu için, her ülke kendisine ait bir değişim aracı olarak banknot para bastırmaya başladı. Banknot altın karşılığı basılan paradır. Banknot paranın da taşıma zorluklarından ve paranın miktarındaki değişmeler nedeniyle çek gibi para değeri taşıyan banka paraları kullanılmaya başlanıldı.

Arz talep yasalarına göre paranın değerinde mal karşısında azalıp çoğalacağını düşünerek  uluslararası ticarette bazı ülkelerin paraları değişim aracı olarak kabul edilir.  Enflasyon olayında da para  mal karşısında değer kaybeder.

Devlet ekonomideki büyüme hızının dengeli bir şekilde ilerlemesi için,  para ile ilgili bazı kararlar alabilir. Bunlar, faiz oranlarının belirlenmesi, vergilerin durumu, indirim yada zamlar vs. olabilir. Ülkede para üzerine alınan kararlar ve yapılan uygulamalar para politikası diye adlandırılır. Her ülkenin kendi para politikası üzerinde, kendi uygulamaları vardır.

Günümüzde modern ekonomide kullanılan para şekli kağıt paradır.  Her ülke siyasal bağımsızlığını simgeleyen ulusal para birimini seçme ve basma yetkisine sahiptir. Kağıt para her ülkenin kendi yetkili bankası tarafından basılır ve ülke içinde kabulü zorunludur. Türkiye’de kağıt para basma yetkisi 1211 sayılı “T.C. Merkez Bankası Kanunu” ile Merkez Bankasına verilmiştir. Kağıt paranın ülke dışındaki değeri ise parayı çıkaran ülkelerin  dış ekonomik  ilişkilerindeki başarısına bağlı olarak değişmektedir.

Günümüzde nakit para taşıma kolaylığı, alış veriş kolaylığı, borçların taksitlendirilmesi yada ödemesi kolaylığı vs. olarak kredi kartları nakit paraya alternatif bir ödeme aracı olarak kullanılmaktadır.

Kredi kartı kullanarak alışveriş yapan bireyler alışveriş yaptığı mağazaya değil, kredi kartlarını aldıkları bankaya borçlanmaktadırlar.  Bankaların sunduğu hesap kesim süresi (bu süre 30 gündür) içinde ödenmeyen kredi kartı borcu olan bireyler için banka, günlük olarak gecikme faizi uygular.

Bir Cevap Yazın