Faiz

Faiz

Faiz, finans sektörünün en temel kavramlarından biridir. Tarihte ilk olarak Sümerliler tarafından MÖ 300 yıllarında  tarımda kullanılmıştır. Borç olarak verilen ürünler tohumlardır. Borcun karşılığında ise %20 daha fazla tohum, alacaklı tarafından geri alınmaktadır. Faiz sadece parasal değil, üretilen mallarında getiri oranı da vardır. Buna da faiz adı verilmektedir. Kısaca kar anlamına gelir. Faiz, ödünç alınan paranın bir kimseye belli bir süre boyunca işletilmek üzere verilen ve paranın

kullanımına karşılık alınan kâr, aynı zamanda bu paranın kullanımı sonucunda karşı tarafa ödenen ücrete denir. Günümüzde getiri sözcüğü, faiz ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Banka ya da benzeri yerden borç karşılığı alınan paranın, kullanımına karşılık verilen ücrettir  (Sermayenin kira maliyeti). Bu ücretin oranı, belli başlı hususlara bağlı olarak değişir. Özellikle ekonominin genel ve güncel durumu son derece önemlidir. Çünkü faiz oranlarının belirlenmesi konusunda ekonomiyle doğrudan ilişkili olan olaylara bakılır. Merkez bankalarının almış olduğu kararlar ve uygulamış olduğu politikalar, bu oranları belirleyici niteliktedir.

Ekonomik açıdan faiz, borç anlaşmasından doğan satış sonucunda elde edilen gelir anlamına gelir.

Hukuki açıdan faiz hukuksal boyuttadır. Aynı zamanda, üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayeden sağlanan kazanca karşılık gelir. Bu tanım daha çok kapitalizm sistemine uygundur. Çünkü üretim faktörleri arasında yer alan sermaye, belirli bir dönemde kullanılır. Karşılığında kullanım bedeli, faiziyle birlikte ödenir.

 Faiz temel olarak kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar sırasıyla basit faiz ve bileşik faizdir.

 

 

Bir Cevap Yazın