Yumurtaları Tek Sepete Koymak

Yumurtaları Tek Sepete Koymak; Yatırım bağımsız bir karardır ve sermaye bütün riskleri önceden görmek ister. Oysa Türkiye riskleri, her an kapı arkasında beklemekte ve ortaya çıktığı zamanda ekonomiyi silip süpürecek kadar büyük olmaktadır.  Bu sebeple KOBİ niteliğindeki firmaların her an küresel, bölgesel yada yerel bir krize hazırlıklı olması gerekir. Bunun dünyadaki en basit kuralı, yumurtaları tek bir sepete koymamaktır. Ne üretim faktörleri, ne pazar ne de sermaye dağılımı açısından tüm yumurtalar aynı sepete konmamalıdır. Çünkü KOBİ’leri var eden fırsatlar, onları yok eden risklere bir an içinde dönüşebilirler.  Özellikle Türk KOBİ’leri için öncelikli husus bana göre paranın nabzını doğru tutabilmektir. İç pazara ya da dış pazara çalışıyor olmanız bu gerçeği değiştirmez. Nereye, kime ve ne tür bir mal satıyorsanız satın mutlaka pazarınızın nabzını bir adım önceden takip edebilmelisiniz. Ezberlenmiş refleks haline gelmiş bir üretim anayışı gözleri gör edebilir ve KOBİ’ler için riskler öldürücü olabilir. Bu sebeple üretim proseslerinin elastikiyeti, mutlaka pazarın beklentilerine göre ayarlanmalıdır.  “Benden ne bekleniyor?”, “Beni neden tercih ediyorlar?” ve “Beni var eden avantajlar nedir?” sorularını sık sık kendimize sormalıyız.  Ucuz olduğum için mi, hızlı olduğum için mi yoksa her türlü üretim sürecine kolayca adapte olabildiğim için mi tercih ediliyorum, bunu çok iyi bilmeliyim.  Bu can alıcı tespitleri doğru olarak yaptıktan sonra gündeme gelen ikinci husus, bu ihtiyaçlar doğrultusunda evrimleşebilmektir.  Makine parkuru, istihdam profili ve sermaye yapısı açısından bir anda dönüşebilecek beklentilere göre şekil alabilecek biçimde disipline olunması gerekmektedir. Tarih bize gösteriyor ki bir sanayi dalının en başarılı temsilcileri, o pazara ya da ürün segmentine  ilk girenlerdir. Büyük firmalar kurumsal yapılarının içinde her ne kadar ARGE organları kurmuş olsalar dahi bir KOBİ  kadar hızlı reaksiyon verme şansına ve lüksüne sahip olamazlar. Bu sebeple iş ve üretim dünyasındaki en önemli fırsatlar kendilerini çok belli etmeseler de öncelikle KOBİ’lerin karşısına çıkar. Önemli olan bu fırsatların farkına varmak ve bunlara büyük bir süratle adapte olmaktır.

Süleyman Orakçıoğlu İTKİB Başkanlar Kurulu Başkanı

Kaynak: Anadolu’dan Zoru Başaran Cesur Girişimciler-Sadi Özdemir.

Bir Cevap Yazın