Oydan Yoksun Paylar

Oydan Yoksun Paylar

Diğer Menkul Kıymetler – Oydan Yoksun Paylar

Oydan Yoksun Paylar

Oydan Yoksun Paylar (OYP); ortakların sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri, oy hakkı hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını sağlayan hisse senetleridir. İstendiğinde belirli bir vade veya vadelerde, sabit veya değişken oranda ortaklığın oy hakkına sahip paylarını satın alma ve ortaklık payları ile değiştirme hakkı veren OYP ihraç edilebilir.

OYP hamiline veya nama yazılı şekilde olabilirler. Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYP’nin itibari değer toplam tutarı, OYP’nin temsil ettiği sermaye tutarı dışındaki ödenmiş veya çıkarılmış sermayeyi geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir. Limitin belirlenmesinde, daha önce ihraç edilmiş OYP miktarı hesaba katılır.

Oydan yoksun paylar, değer menkul kıymetler, menkul kıymetler,  OYP, hamiline, Nama, sermaye artırımı,sermaye, kâr, kar, hisse senedi, hisse senetleri,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: