KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ (KZOB)

KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ (KZOB)

Diğer Menkul Kıymetler – Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi (KZOB)

(KZOB) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi, İhraççıların, her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamak için, katılımcıları kâr ve zarara ortak etmek üzere çıkardıkları bir menkul kıymettir.  

Halka arz edilmeksizin veya halka arz edilerek satışları mümkündür. Halka arz edilerek satılmak üzere ihraç edilecek kar ve zarar ortaklığı belgelerinin hamiline, halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilecek olanların ise nama yazılı olarak ihraç edilmeleri şarttır.

Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesinde en kısa vade 1 ay, en uzun vade 7 yıldır. İhraç limiti borçlanma belgeleri ihraç limitleri kapsamında belirlenir.

Vade sonunda hisse senediyle değiştirilebilme hakkı sağlayan Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi ihraç edilebilir. Hisse senedi ile değiştirilebilme hakkı sadece halka arz suretiyle satışı yapılan KZOB’lara tanınabilir ve KZOB’ların hisse senetleri ile değişimi ancak vade sonunda yapılabilir. İhraççının genel kurulu veya yönetim kurulu, KZOB sahiplerinin hisse senedi alma haklarını kullanmalarına engel olacak her hangi bir karar alamaz.

diğer menkul kıymetler, menkul kıymetler,  hamiline, Nama, sermaye artırımı, sermaye, kâr, kar, hisse senedi, hisse senetleri, KZOB, Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi, Kâr ve Zarar Ortaklığı, finansman, ihraç limiti, Halka arz edilmek, Halka arz,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: