Birincil Piyasalar 

Birincil Piyasalar

Bu piyasa ilk ihraçların yapıldığı piyasadır.

Bir yatırım aracının örneğin bir menkul kıymetin ilk defa piyasaya sürülmesi (satılması) birincil piyasa işlemidir. Benzer şekilde, devlet iç borçlanma senetlerinin, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale yöntemi ile satımı da bir birincil  piyasa işlemidir.

Hisse senedi ve tahvil gibi menkul değerleri ihraç eden ¸ şirketler ile alıcıların yani  tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır. Buna hisse senetleri ile tahvillerin ilk kez sürülüp ihraçtan alındığı piyasa da denilebilir. Arada  şirketin bizzat bulunmayıp bir banka ya da aracı kurumun bulunması bu alımın birincil piyasadan olmasına engel değildir. Benzer şekilde, devlet iç borçlanma senetlerinin, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale yöntemi ile satımı da bir birincil piyasa işlemidir

Birincil piyasada yapılan işlemlerde menkul değerleri ihraç eden kuruluşlara nakit girişi olması söz konusudur. Fon talep edenler ve fon arz edenler birincil piyasada doğrudan karşılaşmaktadır. Bir yatırım aracının ilk defa hisse senedi satışı yapması da birincil piyasa işlemlerindendir.

Hisse senedi, tahvil gibi menkul değerlerin alınıp satıldığı piyasa sermaye piyasasıdır. Menkuller iki aşamada satın alınmaktadır. Bunlar ikinci elden ya da ihraçtan olmak üzere ayrılırlar. Menkul kıymetler, doğrudan onları ihraç eden kuruluşlardan ya da aracılık eden kurum veya kişiden satın alınabilirler. Bu durum birincil piyasası oluşturmaktadır. Bu piyasanın temel özelliği menkulün ihraçtan alınmasıdır.

Birincil Piyasada Aracılık

Tahvillerin, hisse senetlerinin halka açılmasında aracılık faaliyeti söz konusudur. Aslen pazarlama işlemi olarak kabul edilebilecek bu aracılık ile menkul değerlerin, halka satılabilmesi için ciddi bir pazarlama faaliyeti gerekir.

 Alım satımın birincil piyasada gerçekleşmesi için uygun olan en iyi kanal bankalardır. Bu piyasadaki değerlerin pazarlanmasında iki tür pazarlama şeklinden söz edilir. Bunlar taahhütlü pazarlama ve sıradan pazarlama olarak ayrılabilir.

Menkul değerlerin, aracı kurum ya da banka aracılığı ile alınması halinde alım yine birincil piyasadan kabul edilir. Birincil piyasada işlem yapan aracı kurum sıradan pazarlama sistemi ile çalışırsa bir taahhüde bağlı değildirler. Taahhütlü pazarlamada kurumun bazı yükümlülükleri söz konusu olacaktır.

 

Bir Cevap Yazın