Yazım Kuralları “Ünlülerin Nitelikleri”

Yazım Kuralları

“Ünlülerin Nitelikleri”

Ünlülerin Nitelikleri

Türkçede sesler, ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan sese ünlü denir. Türkçede sekiz ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Ünlüler şu biçimde sınıflandırılır:

A. Dilin durumuna göre:

1. 1.Kalın ünlüler: a, ı, o, u

2. 2.İnce ünlüler: e, i, ö, ü

B. Dudakların durumuna göre:

1. 1.Düz ünlüler: a, e, ı, i

2. 2.Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü

C. Ağzın açıklığına göre:

1. 1.Geniş ünlüler: a, e, o, ö

2. 2.Dar ünlüler: ı, i, u, ü

Ünlülerin nitelikleri aşağıdaki çizelgede toplu olarak gösterilmiştir:

Uzun Ünlü

Kökeni Türkçe olan kelimelerde bugün uzun ünlü yoktur. Uzun ünlü, Arapça ve Farsçadan Türkçeye giren kelimelerde görülür: adalet (ada:let), beraber (bera:ber), ifade (ifa:de), kaide (ka:ide), numune (numu:ne), sade (sa:de), şair (şa:ir) vb. Ancak bu uzun ünlüler yazıda herhangi bir işaretle gösterilmez.

yazım kuralları, Ses, Harf, Alfabe, titreşim, dil, imla kılavuzu, Türk alfabesi, Latin harfleri, Ünlülerin Nitelikleri, ünlü, ünlü uyumu, uzun ünlü, kalın ünlüler, ince ünlüler, düz ünlüler, yuvarlak ünlüler, geniş ünlüler dar ünlüler, ünsüzler, ses,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: