Bileşik Faiz

Bileşik Faiz

Anapara faize yatırılıp, her süre sonunda faizi ile birlikte, tekrar faize yatırılırsa, elde edilen toplam faize bileşik faiz denir. Başka bir şekilde bir borca faizin de faizinin işletilmesi olayına bileşik faiz denir.

Bileşik faiz uygulamasıyla, yapılan yatırım her türlü oluşabilecek riske karşı basit faize göre daha çok garanti altına alınmış olur.

Bileşik faiz, faizin ana paraya eklenmesiyle bulunan miktarın da faize tabi olması durumudur. Diğer bir deyişle faizin de faiz kazanmasıdır.

Bileşik faiz, basit faizden farkları vardır. Çünkü birinci dönemden sonra basit faizden elde edilecek kâr ile, bileşik faizden elde edilecek kâr  aynı olmaz. Nedeni ise ilk dönemde elde edilen faizin, ana paraya eklenerek, sonraki dönemlerde, bu eklenen faizinde, ana para gibi muamele görmesidir. Her yeni dönemde bu şekilde eski dönemlerin faizi ana para gibi işlem görmüş olur.

 

 

Bir Cevap Yazın